Ep.36: TouchFlash

نسخه سوم سری بازی های سایبریا تا ماه نوامبر به بازار خواهد آمد. این بازی سفر کیت واکر و هانس را به یاری همراه وفادار آنان، یعنی اسکار از جزیره یوکول ها در سیبری دنبال میکند. اگر شما هم از طرفداران سری بازی های سایبریا هستید حتما نسخه ای از این بازی را در ماه نوامبر دریافت کنید.

Leave a comment