Ep.14: Touch Tech

در این گزارش ویدیویی که توسط همکاران ما در بخش “تاچ” بروزرسانی تهیه شده است میتوانید گزارشی از مسابقات مربوط به گیمر های بزرگ را که در کنار هم به رقابت میپردازند مشاهده فرمایید.

Leave a comment