Ep.10: TouchCulture

تنهایی در جهان مدرن: ویدیوی تکان دهنده از گروه فناوری بروزرسانی را از دست ندهید. آیا شما هم ساعات زیادی را به استفاده از تلفن هوشمند و رایانه خود صرف میکنید؟ در زندگی خود تجدید نظر کنید…

Leave a comment